Špecifická diagnostika

1. Preventívne vyšetrenie infarktu myokardu (PLAC TEST)

Srdcový infarkt a mozgová mŕtvica sú hlavnými príčinami úmrtia vo vyspelých krajinách. V Nemecku ročne zomiera 400.000 ľudí v dôsledku kardiovaskulárneho ochorenia. Dvakrát viac žien zomiera na mozgovo-cievne príhody než na rakovinu prsníka.

 

 

Vďaka PLAC testom je možné odhaliť bezprostredné riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice rýchlo, presne a efektívne. Tento jednoduchý krvný test pre detekciu enzýmu Lp-PLA2 ponúka v porovnaní so štandardnými diagnostickými postupmi vysoko individuálne posúdenie aktuálnych rizík u daného jednotlivca. Približne 70% srdcových infarktov a väčšina mŕtvic je spôsobených prasknutím cievnych depozitov, ktoré nazývame aterosklerotické plaky.

Lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 (Lp-PLA2) je markerom progresie a nestability aterosklerotického plaku. Zvýšené hodnoty Lp-PLA2 poukazujú na situáciu, kedy má plak tendenciu k prasknutiu.

Komu je test určený?

Prečo si zakúpiť PLAC test?

Test odporúčame v prípade, ak pacient spadá do jednej, prípadne niekoľkých rizikových skupín uvedených vyššie. Pri pozitívnom náleze (zvýšená hladina Lp-PLA2) získava pacient dôležite predčasné varovanie, vďaka ktorému môže zmenou životného štýlu a diéty radikálne znížiť riziko infarktu alebo mŕtvice. V IPPM neostávame len pri interpretácii výsledkov testu, ale taktiež Vám poradíme, aké konkrétne kroky a zmeny urobiť, či už vo vašej životospráve alebo jedálničku pre zníženie rizika a zlepšenie celkového zdravia.

Analýza PLAC testu pre detekciu Lp-PLA2 je jediným testom schváleným FDA, ktorý umožňuje identifikáciu skrytého rizika srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice, CE certifikátom.

 

2. Neinvazívny screening rakoviny hrubého čreva (SEPTIN 9)

Kolorektálny karcinóm (CRC) je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu. Viac ako 230.000 ľudí v Európe zomiera na toto ochorenie každý rok. Kolorektálny karcinóm je však veľmi dobre liečiteľný, pokiaľ je však včas diagnostikovaný.

Komu je test určený?

Preventívny screening CRC odporúčame najmä ľuďom vo veku nad 50 rokov. Vhodný je ale aj pre mladšie ročníky, u ktorých je zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, napríklad u pacientov, ktorí trpia Chrohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou. Je vhodný pre ľudí, u ktorých nebolo diagnostikované nádorové ochorenie, ako napríklad rakovina hrubého čreva, prsníka, pľúc, vaječníkov, melanóm a každému, kto sa obáva rakoviny či má dedičný výskyt rakoviny v rodine.

Ako funguje test SEPTIN 9 a aké ma výhody?

Test SEPTIN 9 je jednoduchý krvný test, ktorý sa vyznačuje vysokou detekčnou schopnosť pre identifikáciu cirkulujúcej DNA tumoru. Jedna sa o bezpečnú, neinvazívnu alternatívu pre včasné rozpoznanie kolorektálneho karcinómu. Nenahrádza kolonoskopiu, ale môže byť komfortným riešením pre pacientov, ktorí odmietajú invazívne screeningové metódy. Pokiaľ je výsledok negatívny - nie je detegovaná prítomnosť CRC, znamená to, že s 99% pravdepodobnosťou pacient netrpí rakovinou hrubého čreva. Pozitívny výsledok však znamená 45,7% pravdepodobnosť výskytu nádoru a vtedy je nevyhnutná invazívna diagnostika (kolonoskopia) pre potvrdenie diagnózy.

Hlavnou výhodou testu je jeho neinvazívnosť na rozdiel od kolonoskopickeho vyšetrenia, keďže na vykonanie testu stačí len malé množstvo krvi. Napriek tomu sa test vyznačuje vysokou presnosťou (špecifickosť testu je až 99%). Vďaka tomu test predstavuje výbornú voľbu pre pravidelný screening, najmä u ľudí so zvýšením rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva. Liečiteľnosť rakoviny hrubého čreva je výrazne závislá od skorého odhalenia choroby, preto odporúčame test pravidelne opakovať, ideálne raz ročne.

 

3. Test emočnej stability (NEUROTRANSMITERY)

Psychická únava, náladovosť, stres, depresia, pocity beznádeje, halucinácie, schizofrénia, ba dokonca i Parkinsonova choroba súvisia s nerovnováhou dôležitých chemických látok v mozgu - tzv. neurotransmiterov (adrenalín, noradrenalín, dopamín, serotonín, glutamát a kyselina gama-aminomaslová). Ak je množstvo neurotransmiterov nedostatočné, viazne predávanie signálu medzi neurónmi, čo sa prejavuje poruchami nálad a celkovou emočnou nestabilitou. K zníženej hladine neurotransmiterov v mozgu vedie najmä chronický stres.

Prečo sa nechať testovať?

Poruchy neurotrasmiterov spôsobujú vznik niektorých neurologických a psychiatrických chorôb. Ak máte pocit, že Vás emócie ovládajú, je najvyšší čas dať si otestovať hladinu neurotransmiterov. Včasné zistenie nerovnováhy v hladinách transmiterov a cielené liečebné opatrenia (zahŕňajúce relaxačné techniky, psychoterapiu, šport, špeciálnu diétu a podpornú liečbu zameranú na obnovenie rezerv neurotransmiterov), môžu predchádzať vzniku ťažkých duševných chorôb.

Ako funguje test emočnej stability a aké má výhody?

V IPPM ponúkame neinvazívny test hladiny neurotransmiterov z moču, s pomocou ktorého vieme presne určiť hladinu jednotlivých neurotransmiterov vo Vašom tele. Test sa vyznačuje najmä vysokou presnosťou a širokou škálou neurotransmiterov, ktoré sú vo výsledkoch zahrnuté. Vďaka tomu je možné získať komplexný obraz o fungovaní Vášho mozgu. Test odporúčame každému, kto ma záujem zlepšiť svoj psychický stav a emocionálnu rovnováhu. Na základe výsledkov Vám poradíme aké konkrétne zmeny urobiť, aby ste sa cítili šťastnejšie, vitálnejšie a vyrovnanejšie.

 

4. Profil mastných kyselín (SAFA, MUFA, PUFA)

Optimálne kvalitatívne a kvantitatívne prerozdelenie mastných kyselín v našom tele je nevyhnutné pre udržanie optimálneho zdravia. Mastné kyseliny sa podieľajú na metabolických procesoch (ako je výroba energie), na bunkových procesoch, produkcii hormónov a enzýmov.

Nedostatočná a nevyvážená výživa priamo ovplyvňuje rovnováhu medzi rôznymi mastnými kyselinami, čo môže viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam, obezite či zápalu.

Kto a kedy má byť testovaný?

Pacienti trpiaci alebo majúci v rodinnej anamnéze:

Prečo je dôležité urobiť profil mastných kyselín?

Podľa profilu mastných kyselín je možné uskutočniť potrebné nutričné korekcie s cieľom opätovne vyvážiť Vaše hodnoty mastných kyselín a tým znížiť riziko ochorenia. V súlade s výsledkami o hodnotách nasýtených, mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín dostane náš klient podrobné výživové odporúčania, na základe ktorých by mal upraviť svoju stravu vo svoj prospech.

 

5. Stanovenie hladiny dôležitých mikroživín (MINERÁLY, VITAMÍNY)

Ľudský organizmus si niektoré životne dôležité látky (minerály a vitamíny) nevie sám vyrobiť, preto ich musíme pravidelne do organizmu dopĺňať. Minerály sa aktívne zúčastňujú na metabolizme, tvorbe energie, zachovaní funkcie nervov a svalov a rovnováhe telesných tekutín.

Dostatok či nedostatok v organizme nezávisí len od príjmu, ale aj vstrebávania a spotreby. V jednotlivých obdobiach života (pri rekonvalescencii, po chorobe, zranení, športovom výkone, strese, v období rastu, v staršom veku, či tehotenstve), môže dôjsť k: zvýšeným nárokom na príjem minerálov a vitamínov, k zníženej schopnosti vstrebávania zo stravy, či nadmernému vylučovaniu. Vtedy je nevyhnutné (ešte pred samotným doplnením jednotlivých látok) zistiť konkrétne hodnoty, tzn. nadbytok resp. deficit minerálov a vitamínov, aby bola suplementácia opodstatnená a správne zacielená.

Aké sú klinické príznaky nedostatku vitamínov?

Ako zistím hladinu mikroživín vo svojom tele a ako ďalej?

V IPPM poskytujeme komplexný test mikroživín zo vzorky krvi, na základe ktorého získate kompletný prehľad o hladine všetkých dôležitých mikroživín vo Vašom tele. Na základe výsledkov testu Vám pomôžeme nastaviť stravovanie a prípadne aj výživové doplnky tak, aby došlo k vyváženiu všetkých potrebných mikroživín pre optimálne zdravie a fungovanie organizmu.

POZN.: Testovanie jednotlivých mikroživín je tiež možné navoliť a vyskladať aj samostatne, tzn. podľa individuálnych potrieb klienta.

 

6. Stanovenie profilu oxidatívneho stresu

Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Voľné radikály sú vysoko reaktívne molekuly, ktoré zásadne ovplyvňujú naše zdravie. Môžu reagovať s rôznymi zložkami (enzýmy, lipidy) a ovplyvniť ich biologickú aktivitu, alebo poškodzovať bunky a meniť ich funkciu. Dochádza k tomu pri procese oxidácie, pri ktorom vznikajú metabolity s agresívnym pôsobením.

Nezdravý životný štýl, nadmerná psychická a fyzická záťaž, stres, fajčenie a starnutie prispievajú k oxidatívnemu stresu. Ide o mimoriadne nebezpečný stav, ktorého následkom môžu byť degeneratívne zmeny s negatívnym dopadom na zdravie (napr. nádorové, srdcovo-cievne, neurologické, pľúcne či gastroenterologické ochorenie) a rýchlejšie starnutie.

Ako test funguje a prečo je dôležitý?

Tento laboratórny test poskytuje dôležité informácie o pomere voľných radikálov a antioxidantov v organizme pacienta. Pri zistení nerovnováhy a vysokom pomere voľných radikálov k antioxidantom v tele je dôležité urobiť konkrétne kroky k náprave tohto stavu. Vhodnou zmenou životosprávy a dostatočným prísunom antioxidantov môžeme predchádzať vzniku degeneratívneho ochorenia či poškodeniu DNA. 

 

7. Určenie príčin nadmerného vypadávania vlasov (ALOPÉCIA)

Vypadávanie vlasov je najčastejšie spôsobené hormonálnou nerovnováhou. Spúšťačom nadmerného vypadávania vlasov môže byť aj nedostatok zinku a železa v organizme, u žien najmä po pôrode, po operáciách spojených so zvýšenou stratou krvi, tiež ako dôsledok drastických diét, pri nedostatku niektorých aminokyselín, vitamínov a stopových prvkov. Ide o veľmi nepríjemný symptóm, ktorý je často spojený so stratou sebavadomia a spokojnosti so svojím vzhľadom. Dobrou správou je, že správnym diagnostikovaním príčiny vypadávania vlasov je možné tento proces zastaviť, alebo minimálne výrazne spomaliť.

V IPPM poskytujeme širokospektrálny test zameraný na rýchle a presné odhalenie konkretných príčin vypadávania vlasov u daného jednotlivca. Ide o jednoduchý krvný test, ktorý má ale vysokú výpovednú hodnotu pri diagnostikovaní problému.

Ako funguje test a prečo je dôležitý?

Laboratórny test poskytuje informácie o celkovom krvnom obraze, hladine vitamínu B12, kyseliny listovej, biotínu, zinku, saturácií transferínu a hormónu TSH. Na ich podklade Vám presne nastavíme potrebnú terapiu pre doplnenie jednotlivých chýbajúcich zložiek tak, aby sa ich množstvo v organizme vrátilo na ideálne hodnoty. U vačsiny pacientov následkom zmien dochádza k zastaveniu, alebo radiklanému poklesu vypadávania vlasov. Výsledkom sú taktiež zdravšie a pevnejšie vlasy, kedže kvalita vlasov je výrazne zavislá od správneho množsvta vitamínov a minerálov v tele.

 

8. Stanovenie profilu nitrozatívneho stresu a aktivity mitochondrií

Nitrozatívny stres vzniká ako dôsledok nadbytku voľných radikálov v bunke alebo v tele a neschopnosti bunky alebo organizmu ich účinok detoxifikovať pomocou antioxidantov. Ide o podobný jav, akým je aj oxidatívny stres, lenže zatiaľ čo pri oxidatívnom strese sú problematické voľné radikály kyslíka, pri nitrozatívnom strese ide o voľné radikály peroxidu vodíka.

Aké sú dôsledky stresu a oslabenej funkcie mitochondrií?

Ako funguje test a prečo je dôležitý?

V IPPM ponúkame laboratórne stanovenie mitochondriálnej aktivity, Nitro tyrozínu a vitamínov zapojených do tohto procesu. Na základe výsledkov testu dokážeme s vysokou presnosťou odhaliť možnú príčinu vzniku nitrozatívneho stresu, či oslabenej aktivity mitochondrií. Rovnako, ako pri oxidatívnom strese, Vám pomožeme napraviť tento stav vhodnou zmenou životosprávy a dostatočným prísunom antioxidantov.