Mgr. Janette Čemická

Generálny riaditeľ

Absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Molekulárna biológia a humánna genetika.

Pracovala v Centre lekárskej genetiky  Fakultnej nemocnice v Bratislave na Úseku dedičných metabolických ochorení na oddelení klinickej biochémie.  Tu sa podrobne oboznámila s vykonávaním biochemických, biochemicko-genetických a genetických parametrov používaných pri diagnostike pacientov so špecifickými dedičnými metabolickými poruchami v rámci selektívneho skríningu a monitorovaní pacientov s dokázanými dedičnými poruchami a samotnou klinickou aplikáciou moderných laboratórnych genetických metód. Pracovala s jedinečnou metódou klinickej analýzy GC/MS analýzou.

V neskoršom období spolupracovala s viacerými farmaceutickými spoločnosťami na Slovensku, jednou z nich bola spoločnosť Nestlé Slovensko. Tu sa podieľala za zavádzaní nových poznatkov parenterálnej výživy do praxe.  Ako aj s aplikáciou najnovších poznatkov v špeciálnej výživy pri poruchách trávenia mliečnej bielkoviny a pri zápalových procesoch v čreve tzv. Crohnovej chorobe.

Je spoluzakladateľkou spoločnosti Trainings and Consulting s.r.o, ktorá sa už niekoľko rokov úspešne podieľa na vzdelávacích a konzultačných programoch v oblasti marketingu, predaja a promovania produktov pre väčšinu farmaceutických spoločností nielen na slovenskom trhu, ale hlavne vo svete.

Členka NUGO Nutirigenomics Organisation, európskej asociácie nutrigenomiky a nutrigenetiky.

Organizuje vzdelávacie projekty v oblasti zdravej výživy pre odbornú lekársku, farmaceutickú aj širšiu laickú verejnosť na Slovensku, kde aj aktívne prednáša, účasť na medzinárodných odborných kongresoch a sympóziách.

2012 – Odborný edukačný workshop: Výživa a potraviny ako nástroj pre personalizovanú medicínu, Bratislava

2015 – Výročná konferencia prakt. Lekárov Slovenska : Syndróm deravého čreva, zvýšená črevná permeabilita

Kontinuálna dlhodobá spolupráca so slovenskými médiami:
STV – Dámsky magazín, Teleráno, Reflex
Časopisy: Zdravie, 21.storočie, Panoráma 21. Storočia, Evita, Run&Go, Pravda, Madam Ema