MUDr. Martina Škanderová

Lekár

V roku 1999 absolvovala Lekársku fakultu univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo (1993-1999).

Po skončení vysokej školy pracovala 2 roky ako sekundárny lekár na centrálnom prijímacom oddelení nemocnice Ružinov v Bratislave. Tu nadobudla bohaté praktické skúsenosti vo viacerých medicínskych odboroch.

5 rokov (2001- 2006) pracovala na ORL klinike (nemocnica Ružinov), kde po absolvovaní predpísanej praxe získala atestáciu I.stupňa v odbore otorinolaryngológia.

Od roku 2006 - doteraz, pracuje na IV. chirurgickej klinike UNB Ružinov, v roku 2010 urobila/získala druhostupňovú atestáciu v odbore chirurgia. Počas svojej praxe v nemocnici sa stretáva

s diagnostikou a liečbou rôznych prípadov - od jednoduchých až po najnáročnejšie.

Ako všeobecný chirurg sa zameriava predovšetkým na chirurgické riešenie ochorení orgánov brušnej dutiny (zápaly, nádory, úrazy) , ale aj napr. kŕčové žily, hemoroidy.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a kongresov.