O nás | IPPM

Medicína životného štýlu

nie je nová alebo alternatívna lekárska disciplína. Hodnota potravy ako lieku bola uznaná už pred niekoľkými storočiami Hippokratom. Snaha o začlenenie životného štýlu do klinickej praxe je dnes taká intenzívna, že ho zaradili univerzity ako Harvard, Stanford a Yale do svojich učebných osnov. Týmto typom medicíny sa zaoberá aj náš Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny.

 

 

Je to medicína, ktorá na základe určenia a využitia jedinečnej molekulárnej charakteristiky jedinca pomáha vytvárať vysoko personalizovaný prístup k ochoreniu, čo zvyšuje pravdepodobnosť jeho úspešného zvládnutia a zároveň dáva možnosť eliminovať možné nežiadúce účinky terapie. Spôsob, akým sa naše gény vzájomne ovplyvňujú, nás totiž doslova predurčuje k rozvoju konkrétnych ochorení.

Náš typ medicíny využíva znalosti Vašej genetickej informácie nielen na predvídanie vzniku a rozvoja ochorenia, ale aj individualizovaný prístup k prevencii a terapii jednotlivca.