Peter Dezső MVDr.

Sales Manager

Absolvoval Veterinárnu univerzitu  v Košiciach Veterinárna fakulta.

Po skončení školy pracoval ako praktický veterinár priamo v Košiciach, kde získaval praktické skúsenosti  ako veterinár v poľnohospodárskom družstve.

V krátkom čase na to začal pracovať vo viacerých farmaceutických spoločnostiach na Slovensku. Kde postupne pracoval na viacerých pracovných pozíciách ako napríklad medicínsky reprezentant, produktový špecialista a regionálny sales manažér. Viedol pod sebou tím 8-11 medicínskych reprezentantov pre oblasť  gastroenterológie, kardiológie, diabetológie, imunológie, gynekológie a pre CNS.

Počas 16 ročnej pracovnej skúsenosti  v spoločnosti Solvay Pharma, ltd,- Pharmaceutical company kde pôsobil ako team leader pre viac ako 25 medicínskych reprezentantov. Zodpovedal za prípravu a plnenie predajných plánov a tiež odbornú prípravu podriadených.

Ďalej nasledovala pozícia nemocničného špecialistu pre HIKMA Pharmaceuticals, kde mal na starosti negociáciu  tendrov nemocníc pre oblasť antibiotickej a onkologickej terapie.

Nasledovala pracovná skúsenosť ako produktový špecialista pre CNS a neurológiu spoločnosti ACCORD a pozícia Produktového manažéra pre IMUNA Pharma Inc.

Uvedená aktívna pracovná skúsenosť na jednotlivých pozíciách mu poskytla dostatok skúseností a praktických aplikácií získaných teoretických zručností ako aj znalostí manažmentu a koučingu spolu s rozvojom  predajných techník a stratégií.

Absolvoval množstvo lokálnych ako aj medzinárodných tréningových kurzov a workshopov, ktoré ho predisponovavajú pre prácu Sales directora IPPM  pri oboznamovaní slovenských a zahraničných lekárov s novými diagnostickými a terapeutickými metódami IPPM, hlavne pre oblasť črevného mikrobiómu a FMT terapie.